Mechanika
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Otwarcie / Zamknięcie Haldex (Mechaniczne)
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Podstawowe ustawienia
Wybierz - Open Haldex
Wybierz - Clutch Haldex close
- Nieaktywne (domyślnie)
- Aktywne

Odpowietrzanie układu hamulcowego
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Podstawowe ustawienia
Wybierz - Load / bleed brake system
Wybierz żądaną wartość

Suszenie układu hamulcowego
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Podstawowe ustawienia
Wybierz - Drain the brake
Wybierz żądaną wartość
- Nieaktywne (domyślnie)
- Aktywne

Dostosowanie pojemności akumulatora w Ah
Wybierz sterownik 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Battery voltage
Zmień Ah na wartość z naklejki akumulatora


Serwis
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Resetowanie inspekcji serwisowej
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - PIM: Restart prolog.interv.mant
Wybierz jedną z opcji:
- No warning (domyślnie)
- Aktywne ostrzeżenie
- Reset
Drugi sposób:
Aplikacje
Inspection service reset
Wybierz on

Zmiana wartości przebiegu do serwisu
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz
Fixed: Next máx.hasta mileage rev.en kil function. (Maksymalny przebieg do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 30000
FIXED: resposic value. Próx.inspecc. Depending on the mileage (Maksymalny przebieg do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 30000
PIM maximum value of KM-delivery kilometric / review (Maksymalny przebieg do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 30000
PIM: minimum value of km-long sandy provision / review (Minimalny przebieg do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 15000 (Minimalny przebieg do zmiany oleju)
SIA: value máx.de journey to service
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 15000 (Minimalny przebieg do zmiany oleju)

Zmiana liczby dni do serwisu
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz
Fixed: Time má.hsta next rev. Depending on the time (Maksymalna liczba dni do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 730 d
FIXED: reposic.próx inspecc.en value function of time (Maksymalna liczba dni do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 365 d
PIM maximum value of elapsed time between overhauls (Maksymalna liczba dni do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 730 d
PIM: minimum value of elapsed time between overhauls (Minimalna liczba dni do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 365 d
SIA: value longer up service (Minimalna liczba dni do zmiany oleju)
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 365 d 

Druga metoda za pomocą aplikacji
Aplikacje
Oil service reset
Wybierz on

Ostrzeżenia dźwiękowe
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Aktywacja alarmu (nie wymaga instalacji dodatkowego wyposażenia)
Monitoruje drzwi, maskę i bagażnik.
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Długie kodowanie
Bajt 12
Aktywuj Bit 0 (Anti-theft system installed / active)
Adaptacje
Submenu - Anti-theft protection
- DWA Alarmverzoegerung (Zmień na "door contact thatcham driver")
- DWA Camper Modus (Zmień na "enabled")
- Ueberwachung Innenentriegelungshelbel (Zmień na "Aktywne")
- Akustischer Alarm Signalhorn (Zmień na "enabled")
Submenu - Answer Signals
- Akustische Rueckmeldung global (Zmień na "enabled")
- Akustische Rueckmeldung Signalhorn (Zmień na "Aktywne")

Możliwość trąbienia bez kluczyka
Wybierz sterownik 16 (Elektronika kolumny kierownicy) 
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 0
Deaktywuj Bit 7
Drugi sposób:
Długie kodowanie (Text mode)
Drive horn
Wybierz jedną z opcji:
- Always (klaskson zawsze dostępny)
- Terminal 15 ON (tylko z kluczykiem w stacyjce)

Wyłączenie ostrzeżenia przy otwieraniu drzwi z kluczykiem w stacyjce.
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - On active message, exciter
Wybierz jedna z opcji:
- Driver's door (domyślnie) (drzwi kierowcy)
- All doors (wszystkie drzwi)
- No indication (brak ostrzeżenia)

Akustyczne potwierdzenie zamknięcia/ otwarcia samochodu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Signs response
- Sub - Akustische rueckmeldung entriegeln --- On
- Sub - Akustische rueckmeldung verriegeln --- On
- Sub - Global rueckmeldung --- On Akustische
- Sub - Akustische rueckmeldung Signalhorn --- On
- Sub - Menuesteuerung Akustische rueckmeldung --- On (On Screen Display)
- Sub - Dauer der vom akustischen rueckmeldung einfachhorn --- Normal (No alarm) or Kurz (with alarm)
Drugi sposób
Aplikacje
Lock / Unlock confirmation acustic
Wybierz jedną z opcji:
- Off
- Lock
- Unlock
- Lock / Unlock

Ostrzeżenie o niezapietych pasach
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Notice for the use of seat belts
Wybierz jedną z opcji:
- Option 1 (domyślnie)
- Variant 2
- Off

MULTIMEDIA
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Zysk anteny RADIO FM, AM, DAB, SAT
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Amplify audio input Management Generation 2
Zmień wedle uznania Domyślnie -128db

Ukryj tryb RADIO AM
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Text mode)
Bajt 14 AM Disable
Wybierz jedną z opcji:
- Enabled (domyślnie)
- Nieaktywne (Sample)

Dostosowanie czułości mikrofonu
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Microphone Sensitivity
Zmień wedle uznania. Domyślnie 0 db

Blokada przycisku wysuń CD / DVD
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Key CD ripping
Wybierz jedną z opcji:
- Unlocked (domyślnie)
- Locked

Aktywacji AUX IN (USB + AUDIO)

Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Text mode)
Bajt 8 AUX-IN
Wybierz jedną z opcji:
- On (domyślnie)
- Off

Aktywacja AMI (Mitsumi)
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Text mode)
Bajt 8 AMI
Wybierz jedną z opcji:
- Off (domyślnie)
- On

Zachowanie USB 
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Text mode)
Bajt 19 USB
Wybierz jedną z opcji:
- USB-IPOD (domyślnie)
- Off
- Charge (ładowanie)
- Full

Dodatkowe źródła
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Interface for external media activation
Wybierz jedną z opcji:
- Connection 1
- Connection 2
- Connection 3
- Connection 4

Aktywacja VIM
Aplikacje
Video in motion
Wybierz jedną z opcji:
- VIM
- VIM / MirrorLink
- Deactivate

Klimatyzacja / Ogrzewanie
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
30% zimniejsze powietrze w klimatyzacji
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Długie kodowanie (Text)
Temperature Adjustment
Zmień wartość: Set colder func.refrig

Wyświetlanie prędkości wentylatora w trybie Auto
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Długie kodowanie
Bajt 11
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób:
Aplikacje
When Enable fan level display
Wybierz on
Trzeci sposób:
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Długie kodowanie (Text)
Wybierz - Indicator turbine Adj. Automatic
Zmień wartość na On

Tryb obiegu wewnętrznego klimatyzacji jako domyślny
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Długie kodowanie (Text mode)
Save setting air circulation closed terminal 15
Zmień na: Save depending on the standing time
Drugi sposób:
Aplikacje
Air recirculation memory
Wybierz on

Czas ogrzewania przedniej szyby
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Heating crystals
Sub - Running time of heated front window
Zmień wedle uznania, maks 240s

Czas ogrzewania tylnej szyby

Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Heating crystals
Sub - Heckscheibenheizung zeitwert
Zmień wedle uznania, maks 600 s

Automatyczne odmrażanie przedniej szyby w warunkach zimowych
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Adaptacje
Wybierz - Activa. Autom. Calefacc. Windshield deicing MAX
Zmień na On

Zmiana progu ostrzeżenia przed możliwym oblodzeniem jezdni
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Outside temperature
Znajdź opcje - P exit temperature ice warning
Zmień wedle uznania: 6 ° C domyślnie
Znajdź opcje - P ice warning entry temperature:
Zmień wedle uznania: 4 ° C domyślnie

Czas pomiędzy aktualizacjami temperatury zewnętrznej
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Outside temperature
Znajdź opcje - P storage time engine off:
Zmień wedle uznania: 180 min domyslnie

Zapamiętanie ostatniej nastawy ogrzewania foteli
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Adaptacje
Wybierz - Memorizing calef level. Passenger seat
Zmien na On
Wybierz - Memorizing calef level. Driver's seat
Zmień na On
Drugi sposób:
Aplikacje
Heated seats memory
Wybierz the desired

Głosowa aktywacja ogrzewania (polecenie nieznane)
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Adaptacje
Wybierz - voltage fan voice control
Zmień na on

Lusterka / Okna / Dach / Czyszczenie

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Wyłączenie komfortowego otwierania okien za pomoca kluczyka
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Access control 2 - Options (Various values)
- Schliesszylinder komfort oeffnen - Options (Activated - Inactive)
- Schliesszylinder komfort schliessen - Options (Activated - Inactive)

Składanie lusterek z przycisku pilota
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
- Sub - Funk modus spiegelanklppung
Zmień na via remote control Convenience key opeation
Przytrzymaj przycisk zamykania na pilocie aby złożyć lusterka

Obniżanie lusterka na wstecznym biegu
Wybierz sterownik 52 (Elektronika drzwi pasażera)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 04
Włącz Bity 2 and 3
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Position memory With rear gear
Zmień na On
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
- Sub - Menuesteuerung Spiegelabsenkung (On)
- Sub - Spiegelabsenkung bei Rueckwaertsfahrt (On)
Drugi sposób:
Aplikacje
Mirror dip
Activate
Aby zapisać pozycję lusterka na biegu wstecznym wybierz bieg R, dopasuj pozycję przełącznikiem a następnie zmien bieg i poczekaj chwilę.

Automatyczne składanie lusterek bez trzymania przycisku
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
Sub - Funk modus spiegelaklappung
Zmień na By command via remote control look key

Składanie lusterek w CAR menu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Access control 2
Submenu - Menuesteuerung funk spiegel anklappen - Options (Inactive - Activated)
Zmień na On

Komfortowe zamykanie / otwieranie okien
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
Sub - Comfort opening
- Zmień na Active
Sub - Menuesteuerung konfortbedienung einstellbar
- Zmień na Adjustable
Sub - Funk konfort oeffnen
- Zmień na Active
Sub - SAD konfort oeffnen
- Zmień na Active
Sub - Comfort closing
- Zmień na Active
Sub - Funk konfort schliessen
- Zmień na Active
Sub - SAD konfort schliessen
- Zmień na Active

Automatyczne zamykanie okien po wykryciu deszczu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Access Control 2
Sub - ein aus Regenschliessen
- Zmień na Active
Sub - Menuesteuerung regenschliessen
- Zmień na Active
Sub - Regenschliessen art
- Zmień na Permanent
Długie kodowanie (Bajts Mode)
Bajt 0
Aktywuj Bity 1 and 2

Otwieranie okien możliwe z otwartymi drzwiami
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Functions assist light
Wybierz - Control Access 2
Sub - FH Freigabenachlauf bei tueroeffnen abbrechen
- Zmień na On

Całkowite otwarcie szyberdachu po naciśnięciu przycisku
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control Access 2
Sub - SAD Richtung komfortoeffnen
- Zmień na Open

Tryb serwisowy wycieraczek po otwarciu maski
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Windshield wipers
Sub-menu - Wischer abparken bei oeffnen der motorhaube
Zmień na On

Wyłączenie ruchu wycieraczki na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - wiper
Sub heck -Traenenwischen
Zmień na off

Ustawienia tylnej wycieraczki w CAR menu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
wiper
Menuesteuerung konfortwischen HW
Zmień na On

Opóźnienie w otwarciu bagażnika z pilota
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Access control
Submenu - Freigabenachlauf heck nach Einzeloeffnung ueber HDF Funktaster
Zmień na Active

Wewnętrzne oświetlenie
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Jasność LED panelu AC / Climate
Wybierz sterownik 08(Elektronika układu klimatyzacji / ogrzewania)
Adaptacje
Wybierz - Dimming_characteristic_2 (LED indicator)
Zmień na Y4 21%
Wybierz - Dimming_characteristic_3 (LED fan)
Zmień na Y4 12%
Wybierz - Dimming_characteristic_5 (Other LEDs)
Zmień na Y4 10%

Zmiana koloru podświetlenia drzwi z czerwonego na białe na biegu wstecznym
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Lichtfunktion G 16
- Zmień na Rückfahrlicht
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimmwert GH 16
- Zmień na 0
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimming direction GH 16
-Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Submenu - Lichtfunktion C 17
- Zmień na Rückfahrlicht
Wybierz - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Submenu - Dimmwert CD 17
- Zmień na 127
Wybierz - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Submenu - Dimming direction CD 17
- Zmień na Maximized

Uwaga: Leuchte 16 to czerwony kolor (0 minimalny = 127 maksymalny) and Leuchte 17 to biały kolor (0 minimalny = 127 maksymalny)

Zmiana koloru podświetlenia drzwi na czerwonego w czasie działania kierunkowskazu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Lichtfunktion C
- Zmień na Blinken links (beide Phasen) BOTH SIDES OF INTERMITTENT or Blinken links (Hellphase) ONLY WITH INTERMITTENT LEFT
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimmwert CD
- Zmień na 0
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimming direction CD
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Lichtfunktion E
- Zmień na Blinken rechts (beide Phasen) BOTH SIDES OF FLASHLIGHTS or Blinken rechts (Hellphase) ONLY WITH RIGHT INTERMITTENT
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimmwert EF
- Zmień na 0
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Submenu - Dimming direction EF
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Submenu - Lichtfunktion A
- Zmień na Blinken links Hellphase
Wybierz - Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3
Submenu - Lichtfunktion B
- Zmień na Blinken rechts Hellphase

Zmiana jasności iluminacji panelu wskaźników w czasie dnia
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement day clock dial
- Sub Y1-- Domyślnie (0) - Zmień na (3) (maksymalna jasność)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement day clock dial
- Sub Y2-- Domyślnie (0) - Zmień na (5) (jaśniej)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement day clock dial
- Sub Y3-- Domyślnie (0) - Zmień na (8) (średnia jasność)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement day clock dial
- Sub Y4-- Domyślnie (5) - Zmień na (8) (ciemniej)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement day clock dial
- Sub Y5-- Domyślnie (30) - Zmień na (14) (maksymalna ciemność)
Zmiana wartości na wyświetlaczu: Menu-Ustawienia-Wyświetlacz-Jasność

Zmiana jasności iluminacji panelu wskaźników w czasie nocy 
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement night clock dial
- Sub Y1 - Domyślnie (5) - Nie zmieniaj (maksymalna jasność)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement night clock dial
- Sub Y2 - Domyślnie (5) - Zmień na (6) (jaśniejr)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement night clock dial
- Sub Y3 - Domyślnie (36) - Zmień na (E) (średnia jasność)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement night clock dial
- Sub Y4 - Domyślnie (44) - Zmień na (1E) (ciemniej)
Wybierz - Dimming characteristic curve adjustement night clock dial
- Sub Y5-- Domyślnie (59) - Zmień na (32) (maksymalna ciemność)
Zmiana wartości na wyświetlaczu: Menu-Ustawienia-Wyświetlacz-Jasność

Kontrolka światła przeciwmgielnego
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 7
Aktywuj Bit 4

Czułość czujnika światła
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Functions assist light
Sub - Lichtsensorempfindlichkeit
Wybierz jedną z opcji:
- Normal (domyślnie)
- Sensitive
- Non sensitive

Oświetlenie zewnętrzne
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Gaszenie DRL LED na hamulcu ręcznym
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlicht Dauerfahrlicht bei Handbremse abschalten
- Zmień na ON
Drugi sposób:
Aplikacje
With handbrake off DLRS
Wybierz ON

Gaszenie DRL LED jeśli przełącznik w pozycji 0
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO
Zmień na ON

Usuwanie ostrzeżenia po zmianie podświetlenia tablicy na LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte25KZL HA59
Sub - Lasttyp 25
Zmień na Allgemeine LED. 2 * Domyślnie 5W
Wybierz - Leuchte25KZL HA59
Sub - Dimmwert AB 25
Zmień na 127. Domyślnie 100

Usuwanie ostrzeżenia po zmianie przednich świateł przecimgielnych na LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Lassttyp 13
Zmień na LED Lichtmodul
Sub - Dimmwert AB 13
Zmień na 127
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Lassttyp 12
Zmień na LED Lichtmodul
Sub - Dimmwert AB 12
Zmień na 127

Zmiana ilość "comfort blinking"
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Control of intermittent
Sub - Komfortblinken blinkzyklen
Zmień wedle uznania - Maximum 5
Zresetuj ustawienia świateł w menu

Sterowanie DRL w menu świateł
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlichtnur Aktivierung oder durch BAP Bedienfolge moeglich
Zmień na ON

Blenda świateł długich razem z przeciwmgielnymi
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Lichtfunktion c 12
- Zmień na Left high beam
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Dimmwert DC 12
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - D 12 Lichtfunktion
- Zmień na Lichthupe generell
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Dimming direction DC 12
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Lichtfunktion c 13
- Zmień na Right high beam
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Dimmwert CD 13
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - D 13 Lichtfunktion
- Zmień na Lichthupe generell
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Dimming direction CD 13
- Zmień na Maximize

Aktywacja świateł przeciwmgielnych w czasie cofania
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - static cornering light
Sub - Bei rueckwaertsfahrt
- Zmień na OFF

Otwarcie bagażnika nie powoduje zaświecenia światła we wnętrzu samochodu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Interior lighting
Sub - Innenlicht bei offenem heckdeckel einschalten
- Zmień na Off

Zapalenie trzeciego światła stop po otwarciu bagażnika.
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte22BR MA57
Sub - Lichtfunktion C 22
- Zmień na Heckdeckel Offen
Sub - Dimmwert CD 22
- Zmień na 100

Aktywacja podświetlenia nóg
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte30FR LC72
Sub - Lichtfunktion E 30
- Zmień na Interior Light

Światła przeciwmgielne jako DRL
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Lichtfunktion B 12
- Zmień na Daytime Running Lights
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Lichtfunktion B 13
- Zmień na Daytime Running Lights

Intensywność światła wstecznego
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte29RFL RA64
Sub - Dimmwert AB 29
- Zmień wedle uznania. maximum 127
Wybierz - Leuchte28RFL LC11
Sub - Dimmwert AB 28
- Zmień wedle uznania. maximum 127

Intensywność światła wstecznego przeciwmgielnego tylnego
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte26NSL LA72
Sub - Dimmwert AB 26
- Zmień na 100 (maximum 127)

DRL jasność (Halogen i Bi-Xenon Basic)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Dimmwert AB 4
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 100
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Dimmwert AB 5
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 100
Maksymalne dostępne 127 

Stopniowe zapalanie DRL(Halogen i Bi-Xenon Basic)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Dimmwert EF 4
- Zmień wedle uznania.Domyślnie 40
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Dimmwert EF 5
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 40
Maksymalne dostępne 127 

Jasność LED DRL
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimmwert CD 2
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 26
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Dimmwert CD 3
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 26
Maksymalne dostępne 127 

Miganie LED DRL
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Lichtfunktion CD 2
- Zmień na Blinken links aktiv (Beide phasen)
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimmwert GH 2
- Zmień na 36
Wybierz Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimming direction GH 2
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Lichtfunktion G 3
- Zmień na Blinken links aktiv (Beide phasen)
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Dimmwert GH 3
- Zmień na 36
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Dimming direction GH 3
- Zmień na Minimize

Świecenie DRL razem z bi-xenon Basic
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Lichtfunktion C4
- Zmień na Not active
Wybierz - Lichtfunktion C 5
- Zmień na Not active

Świecenie DRL jednocześnie z światłami LED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Lichtfunktion G 2
- Zmień na Blinken links Dunkphase
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimmwert GH 2
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimming direction GH 2
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Lichtfunktion G 3
- Zmień na Blinken links Dunkphase
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Dimmwert GH 3
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte3SL VRB21
Sub - Dimming direction GH 3
- Zmień na Minimize

Aktywacja Coming & Leaving Home światłami przeciwmgielnymi
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home leuchten
- Zmień na Fog light

Aktywacja doświetlania zakrętów
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - D 12 Lichtfunktion
- Zmień na Abbiegelicht links
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Dimming direction DC 12
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Dimmwert DC 12
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - D 13 Lichtfunktion
- Zmień na Abbiegelicht rechts
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Dimming direction CD 13
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte13NL RB5
Sub - Dimmwert CD 13
- Zmień na 100

Maksymalna prędkość działania doświetlania zakrętów
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - static curve light
Sub - Untere geschwindigkeitsschwelle
- Zmień wedle uznania
Sub - Obere Geschwindigkeitsschwelle
- Zmień na 60. Domyślnie 40 Km / h

Wyłączenie doświetlania zakrętów
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte12NL LB45 (Left)
Sub Lichtfunktion B 12
- Zmień na Not Active
Wybierz - Leuchte13NL RB5 (Right)
Sub Lichtfunktion B 13
- Zmień na Not Active

Automatyczna aktywacja Coming & Leaving Home
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home verbaustatus
- Zmień na Automatic

Aktywacja Coming Home bez czujnika zmierzchu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming Home Verbaustatus
- Zmień na Automatic
Sub - Menueeinstellung cominghome
- Zmień na 20. Domyślnie 10 s
Sub - Coming home Einschaltereignis
- Zmień na Driver door
Sub - Menuesteuerung coming home Werkseinstellung
- Zmień na On
Sub - Coming home leuchteng
- Zmień na Low beam

Coming Home & Leave Home - zawiera doświetlanie zakrętów
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte8FL LB39
Sub - Lichtfunktion H8
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv
Wybierz - Leuchte8FL LB39
Sub - Dimming direction GH 8
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte8FL LB39
Sub - Dimmwert GH 8
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte9FL RB2
Sub - Lichtfunktion H9
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv
Wybierz - Leuchte9FL RB2
Sub - Dimming direction GH 9
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte9FL RB2
Sub - Dimmwert GH 9
- Zmień na 100

Coming Home & Leave Home same DRL, bez (Halogen / XENON)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte6ABL LC5
Sub - Lichtfunktion C6
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv
Wybierz - Leuchte6ABL LC5
Sub - Dimming direction CD 6
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte6ABL LC5
Sub - Dimmwert CD 6
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte7ABL RB1
Sub - Lichtfunktion C 7
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv
Wybierz - Leuchte7ABL RB1
Sub - Dimming direction CD 7
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte7ABL RB1
Sub - Dimmwert CD 7
- Zmień wedle uznania

Coming Home & Leave Home z LED DRL Lights + Xenon
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home leuchten
- Zmień na Fog lights
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Lichtfunktion E 12
- Zmień na Coming Home Leaving home Aktiv
Wybierz - Leuchte12NL LB45
Sub - Dimmwert EF 12
- Zmień wedle uznania

Coming Home & Leave Home z trzecim światłem stop
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte22BR MA57
Sub - Lichtfunktion B 22
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv

Coming Home & Leave Home we wnętrzu pojazdu. podświetlenie LED 
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte27NSL RC6
Sub - Lichtfunktion B 27
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv

Coming Home & Leave Home we wnętrzu pojazdu. podświetlenie zwykłe
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Lichtfunktion B 24
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Lichtfunktion B 23
- Zmień na leaving home Coming home oder aktiv

Aktywacja Coming Home po otwarciu drzwi kierowcy
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Lighting comfort
Sub - Coming home Einschaltereignis
- Zmień na Drivers door

Przyciemnianie tylnego światła w czasie działania przeciwmgielnego (No LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Lichtfunktion E 23
- Zmień na Nebelschlusslicht und wenn kein Anhaenger gesteckt Rechtsverkehr
Sub - Dimmwert EF 23
- Zmień na 10
Sub - Dimming direction EF 23
- Zmień na Minimize

Przyciemnianie tylnego światła w czasie działania przeciwmgielnego. (No LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Lichtfunktion E 24
- Zmień na Nebelschlusslicht und wenn kein Anhaenger gesteckt Rechtsverkehr
Sub - Dimmwert EF 24
- Zmień na 10
Sub - Dimming direction EF 24
- Zmień na Minimize

Światło stop na klapie bagażnika(LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte27NSL RC6
Sub - D 27 Lichtfunktion
- Zmień na Brake light
Sub - Dimming direction CD 27
- Zmień na Maximize
Sub - Dimmwert CD 27
- Zmień na 100

Światło stop na klapie bagażnika(No LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Lichtfunktion C 23
- Zmień na Brake light
Sub - Lichtfunktion CD 23
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Lichtfunktion C 24
- Zmień na Brake light
Sub - Lichtfunktion CD 24
- Zmień na 100

Parking light we wnętrzu pojazdu. NO LED Car drivers CLOSED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Lichtfunktion H 23
- Zmień na Parklicht links
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Dimming direction GH 23
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - Dimmwert GH 23
- Zmień na 28
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Lichtfunktion H 24
- Change value Parking light right
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Dimming direction GH 24
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - Dimmwert GH 24
- Zmień na 28

Parking light we wnętrzu pojazdu. Car LED drivers CLOSED
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte27NSL RC6
Sub - Lichtfunktion B 27
- Zmień na Parking light right

Światła przeciwmgielne z kierunkowskazem
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
static cornering light
Sub - Vorschrift
- Zmień na FMVSS 517 108. Domyślnie ECE R119

Zapalenie się tylnych świateł po otwarciu bagażnika
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte23SL HLC10
Sub - HD Lichtansteuerung AB 23
- Zmień na Always
Wybierz - Leuchte24SL HRA65
Sub - HD Lichtansteuerung AB 24
- Zmień na Always

Zapalenie się tylnych świateł po otwarciu bagażnika (LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte26NSL LA72
Sub - HD Lichtansteuerung AB 26
- Zmień na Always
Wybierz - Leuchte27NSL RC6
Sub - HD Lichtansteuerung AB 27
- Zmień na Always

Tylne światła migają z kierunkowskazem (No LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte21BR RC8
Sub - Lichtfunktion E 21
- Zmień na Blinken rechts hellphase
Wybierz - Leuchte21BR RC8
Sub - Dimming direction EF 21
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte21BR RC8
Sub - Dimmwert EF 21
- Zmień na 100
Wybierz - Leuchte20 LA71 BR
Sub - Lichtfunktion E 20
- Zmień na Blinken links hellphase
Wybierz - Leuchte20 LA71 BR
Sub - Dimming direction EF 20
- Zmień na Maximize
Wybierz - Leuchte20 LA71 BR
Sub - Dimmwert EF 20
- Zmień na 100

Aktywacja DRL w tylnych lampach. LED drivers
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Tagfahrlicht dauerfahlicht aktiviert zusaetzlich standlicht
- Zmień na On

Światło przeciwmgielne świeci się przy otwartym bagażniku (No LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Adaptacje
Wybierz - Leuchte26NSL LA72
Sub - HD Lichtansteuerung AB 26
- Zmień na Always

Aktywacja świateł przeciwmgielnych w przyczepie
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte26NSL LA72
Sub - Lichtfunktion A 26
- Zmień na Nebelschlusslicht wenn kein Anhaenger gesteckt

Oświetlenie drzwi zawsze czerwone
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte17TFL SRB3TFL R R BLK BLK SR KC3
Sub - Lichtfunktion A 17
- Zmień na Off
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Sub - Lichtfunktion B 16
- Zmień na environmental Luz 3

Tryb skandynawski
Aplikacje
Scandinavian DRLS
- Wybierz On

DRL with Short
Aplikacje
DRLS and FOG as CK / LH
- Wybierz On

Asystent świateł długich/krótkich zawsze aktywny (kamera 5Q0-980-653-E)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Functions assist light
Sub - Fernlichtassistent reset
- Zmień na INACTIVE

Gaszenie światła mijania/ DRL w czasie działania kierunkowskazu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Lichtfunktion C4
- Zmień na Not active
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Dimmwert GH 4
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Lichtfunktion G 4
- Zmień na Blinken links hellphase
Wybierz - Leuchte4TFL LB4
Sub - Dimming direction GH 4
- Zmień na Minimize
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Lichtfunktion C 5
- Zmień na Not active
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Dimmwert GH 5
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Lichtfunktion G 5
- Zmień na Blinken value rechts hellphase
Wybierz - Leuchte5TFL RB32
Sub - Dimming direction GH 5
- Zmień na Minimize

Gaszenie światła LED w czasie działania kierunkowskazu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Lichtfunktion G 2
- Zmień na Blinken links Hellphase
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimmwert GH 2
- Zmień wedle uznania
Wybierz - Leuchte2SL VLB10
Sub - Dimming direction GH 2
- Zmień na Minimize

Sekwencyjne kierunkowskazy tylne (LED Drivers)
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9
Sub - Lichtfunktion A 16
- Zmień na Blinken links Hellphase
Wybierz - Leuchte17TFL SRB3TFL R R BLK BLK SR KC3
Sub - Lichtfunktion A 17
- Zmień na Blinken links Hellphase

Systemy wspomagające kierowcę
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------
Czułość systemu Hill Hold Assist
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Start Assist slope
Wybierz jedna z opcji:
- Normal (domyślnie)
- Advance
- Time delay

Granica nachylenia dla którego system Hill Hold Assist zaczyna działać
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Start Assist slope, slope limit
Zmień wedle uznania.
Domyślnie 3%

Wyłączenie Support Assistant
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Długie kodowanie
Bajt 16
Aktywuj Bit 0

Dostosowanie aktywnego dyferencjału XDS
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Electronic Differential Lock Expanded
Wybierz jedną z opcji:
- Standard (domyślnie)
- Central
- Not activated
- Weak
- Strong

Aktywność ESP zależna od prędkości pojazdu
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Electronic Stability Program
Wybierz jedną z opcji:
- Activation function of speed
- Nieaktywne (domyślnie)
- Activated

Wiele trybów ESP i ASR
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Długie kodowanie (Bajt mode)
Bajt 29
Bity 0,1 i 2 aktywne oznaczają: aktywne - ASR wyłączone - ESP off.
Bit 1 aktywny: ASR niekatywne
Bit 2 aktywny: ESC niekatywne
Bity 1 i 2 aktywne: Sport ESC - ESC niekatywne
Bity 0 i 3 aktywne: ASR niekatywne - ESC Sport.

Trwałe wyłączenie ESP i ASR
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Podstawowe ustawienia
Wybierz - Deactivation ESP and ASR
Wybierz jedną z opcji:
- Nieaktywne (domyślnie)
- Activated

Intensywność wibracji kierownicy podczas zjeżdzania poza pas ruchu
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Asst. Lane departure warning. Intensity power steering
Wybierz jedną z opcji:
- Medium (domyślnie)
- Weak
- Strong
Siła wspomagania kieorwniczego
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - countersteering assisted
Wybierz jedną z opcji:
- Strong (domyślnie)
- Central
- Weak

Zmiana ustawień wibracji kierownicy w czasie działania Lane Assist
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Operating mode
Wybierz: Vibration ON
Wybierz - Sist. Lane departure warning, steering wheel vibration intensity
Wybierz jedną z opcji:
- Medium (domyślnie)
- Weak
- Strong
Wybierz - Moment of intervention
Wybierz jedną z opcji:
- Late. Adjustment menu (domyślnie)
- Early. Adjustment menu.
- Advance
- Time delay
- Reserved

Próg aktywacji świateł przez czujnik zmierzchu
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Lum.de off vehicle detection in the dark
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 20 lx
Wybierz - Brightness of Activac. Vehicle detection in the dark
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 3 lx

Light Assist zawsze aktywny
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Fenlichtassistent reset
- Zmień na off

Light Assist domyślnie wyłączony
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz - Daytime Running Light
Sub - Fenlichtassistent reset
- Zmień na On

Próg prędkości działania asystenta świateł
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - speed p.asist activation. Beam
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 57 Km / h
Wybierz - Threshold vel. To recomend. Road lights OFF
- Zmień wedle uznania. Domyślnie 27 Km / h

Aktywacja ostrzeżenia o prędkości
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 0
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób :
Adaptacje
Wybierz - Speed Warning
Wybierz jedną z opcji:
- Activated
- Off (domyślnie)
Ustaw wartość ostrzeżenia wedle uznania

Aktywacja Lane Assist
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa(25327)
Długie kodowanie
Bajt 4
Aktywuj Bit 6
Bajt 11
Aktywuj Bit 1
Wybierz sterownik 44 - Power steering - 
Dostęp bezpieczeństwa (19249)
Długie kodowanie
Bajt 0
Aktywuj Bit 4
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Coding HCA
- Zmień na ENCODED
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - HCA Warning Intensity
- Zmień na Medium
Wybierz - BAP Personalisierung
- Zmień na ON
Wybierz - Customized. Asst rail output terminal 15 on
- Zmień na last adjustment
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
Submenu - LDW HCA 0x19 - Change to On
Submenu - LDW HCA 0x19 Change msg Bus data bus extended
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
Znajdź submenu - Menu display lane departure (ON)
Znajdź submenu - Menu display over lane departure warning threshold (ON)

Wyłączenie systemu START STOP
Wybierz sterownik 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Limit Initial voltage Start / Stop
Zmień wartość na 12 V. Domyslnie 7.6 V.
Drugi sposób:
Wybierz sterownik 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - EM start stop ambient temperature requirement
Zmień wartość na 50. Domyślnie -50C.

Drive Profile jako domyslny ekran po uruchomieniu systemu
Wybierz sterownik 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Bajt mode)
Bajt 8
Aktywuj bit 4

Zmiana reakcji na pedał przyspieszenia
Wybierz sterownik 44 (Układ wspomagania kierowania)
Dostęp bezpieczeństwa (19249)
Adaptacje
Wybierz - switching driving profile
Wybierz :
A - Gradual, controlled by time
B - Directly controlled threshold value (reakcja bardziej liniowa)

Driver Profile - Driving Modes
Zmiana siły wspomagania kierowniczego
Wybierz sterownik 44 (Układ wspomagania kierowania)
Dostęp bezpieczeństwa (19249)
Adaptacje
Wybierz - Lines features power steering
Wybierz:
- Comfort
- Dynamic
- Automatic
- Domyślnie

Czas oczekiwania na reakcję kierowcy w czasie lane assit
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Asst. Lane departure warning, driver Inactivity threshold Deactivation
Wybierz jedną z opcji:
- Medium (domyślnie)
- Advance
- Time delay

Aktywacja rozpoznawania znaków
Wymaga kamery na przedniej szybie
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
- Znajdź submenu - Menu road sign identification display (ON)
- Znajdź submenu - Menu road sign identification display over threshold (ON)
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
- Znajdź submenu - Traffic sign recognition 0x21 (ON)
- Znajdź submenu - Traffic sign recognition 0x21 msg bus (data bus comfort)
Wybierz sterownik A5 (Przednie czujniki systemów wspomagających kierowcę)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 1
- Enable Bit 0
Adaptacje
Wybierz - Show signals to speed limits
- Zmień na On
Wybierz - Show additional signals valid
Change value (100111)
Wybierz - Identify traffic signs fusion mode
Wybierz jedną z opcji:
- Fusion of traffic signs
- Traffic Signal Detection
- Electronic Horizon
Wybierz - Function Wybierz sterownik Road Sign Recognition
- Zmień na On
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Coding HCA
- Change value Dostęp bezpieczeństwad
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie (Mode Bajts)
Bajt 5
Aktywuj Bit 2

Ustawienia suszenia hamulców w czasie deszczu
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Adaptacje
Wybierz - Drying brake discs
Aktywuj jedną z opcji:
- Central (domyślnie)
- Not activated
- Weak
- Strong

Resetowanie zapisanego ciśnienia w kołach
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
2 - Podstawowe ustawienia
3 - Wybierz - Rest. Factory settings control indicator tires
4 - Wybierz żądaną wartość
- Nieaktywne (domyślnie)
- Activated

Stabilizacja przyczepy
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
2 - Adaptacje
3 - Wybierz - Stabilizer trailer
4 - Wybierz jedną z opcji:
- Nieaktywne (domyślnie)
- Aktywne

Wyłączenie trybu transportowego
Wybierz sterownik 19 (Interfejs diagnostyczny magistrali danych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Mode of transport
- Off (domyślnie)
- Aktywne

Vehicle battery state (SOC)
1 - Give contact
2 - Remove Contact
3 - Hold the "0.0" button on the instrument panel
4 - Expecting kilometers are cleared
5 - Sale Set time first and then the SOC

Dynamiczne zwalnianie hamulców
Wybierz sterownik 03 (Elektronika hamulców)
Dostęp bezpieczeństwa (40168/20103)
Wybierz - Reduction torn swing - Options: (Strong - Normal - maximum - Off) (Torque limitation: Off-On)
Wybierz options - (Strong - Normal - maximum - Off) (Torque limitation: Off-On)
Wybierz Torque limitation
Zmień wedle uznania.

MENU / Zegary / Opcje
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------

Test wskazówek podczas zapłonu
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 1
Włącz Bit 0
Drugi sposób:
Aplikacje
Test-Gauge Needle sweep
On

Laptimer na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 1
Aktywuj Bit 3
Drugi sposób:
Aplikacje
Lap timer
Wybierz on

Ilość paliwa do zatankowania na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 10
Włącz Bit 4
Drugi sposób:
Aplikacje
Refuel quantity in dashboard
Wybierz On

Wyłączenia ostrzeżenia o niezapiętych pasach
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 1
Wyłącz Bit 1
Drugi sposób :
Adaptacje
Wybierz - Disable belt warning
Wybierz jedną z opcji:
- No (domyślnie)
- Yes
Drugi sposób :
Aplikacje
Seatbelt warning
Wybierz on

Temperatura oleju na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 10
Aktywuj Bit 1
Drugi sposób :
Adaptacje
Wybierz - Display of oil temperature
Wybierz one of the two options:
- Yes (domyślnie)
- Do not
Drugi sposób:
Aplikacje
oil temperature in Dis
Wybierz on

Kompas na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Bajt 10
Aktywuj Bit 6
Drugi sposób :
Długie kodowanie
Navigation / Compass - Zmień na SI
Indicator compass --- Lower position (Zmień wedle uznania)

Cyfrowy prędkościomierz na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Digital Tachometer
Wybierz jedna z wartości:
- Indication
- No indication
- Not available

Dostosowanie spalania wyświetlanego na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz- Correc.del indic.de consumption / combustion scope - Options: (100%)
Zmień wartość wedle uznania. Domyslnie 100 % Zakres 85%-115%

Aktywacja karbonowego tła na FIS
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
- Wybierz - Display Image
- Wybierz jedną z opcji:
- Option 1 (domyślnie)
- Option 2 (Carbon)

Aktywacja karbonowego tła na wyświetlaczu
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Dlugie kodowanie
Bajt 17 Skinning
Wybierz Skin 3

Zmiana ekranu startowego
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie (Text mode)
Wybierz - Initial Screen
Wybierz one of eight options
Option 1 (domyślnie)
Rest

Aktywacja Driving Mode w CAR menu
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
- Znajdź submenu - Menu display driving school
Zmień na ON
- Znajdź - Menu display driving school over threshold
Zmień na ON
Wybierz - Car List Function CAN Gen 2
- Znajdź submenu - Driving school
Zmień na Available
- Znajdź submenu - Driving school bus msg
Zmień na comfort databus

Ustawienia DRL w CAR menu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Daytime Running Light
Tagfahrlicht Aktivierung oder durch BAP bedienfolge moeglich
Zmień wartość na On
Drugi sposób :
Aplikacje
DRL settings in head unit
Wybierz On

Zmiana loga radia (FR, Cupra, Ecomotive)
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Bajt 18 Screenings
Wartość 0 - Seat Normal
Wartość 1 - Seat FR
Wartość 2 - Seat Cupra
Wartość 3 - Seat Ecomotive
Wartość 5 - Seat Xperience
Wartość 6 - Seat FR Line

Ustawienia strefowego podświetlenia wnętrza w CAR menu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Długie kodowanie
Bajt 17
Aktywuj Bit 3 (Control ambient light)
Aktywuj Bit 2 (All Areas)
Aktywuj Bit 1 (light intensity door)

Tylna wycieraczka w opcjach na wyświetlaczu
Wybierz sterownik 09 (Centralny układ elektroniczny) 
Dostęp bezpieczeństwa (31347)
Adaptacje
Wybierz wiper
Menuesteuerung konfortwischen HW
Zmień wartość na On

Menu inżynieryjne/zielone
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Wybierz "Zmień usługę"
development mode.
Adaptacje
Development Mode
Change to On.
Zresetuj system trzymają przez co najmniej 30s przycisk on/off.
Przytrzymaj przycisk "MENU"

Zmiana języka systemu
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz - Language
Wybierz język wedle uznania

Wyświetlanie kompasu - OFF ROAD z/bez NAVI 
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) 
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
- Znajdź submenu - Menu compass display (ON)
- Znajdź submenu - Menu display compass over threshold (ON)
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
- Znajdź submenu - Compass 0x15 (ON)
- Znajdź submenu - 0x15 Compass msg bus (data bus comfort)
Bajt 24 Navigation System
Zmień wartość na On.
Modyfikacja może powodować błędy(brak danych) w samochodzie bez nawigacji.


Wyświetlanie kąta pochylenia kół w OFFRAD Menu
Wymaga aktywacji OFFROAD MENU
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych)
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
-Znajdź submenu - Menu display angle of stope (ON)
-Znajdź submenu - Menu display angle of stope over threshold (ON)
Wybierz - Car Function List Bap Gen 2
-Znajdź submenu - Angle of stope 0x24 (ON)
-Znajdź submenu - 0x24 Angle of stope msg bus (data bus comfort)

Wyświetlanie trybu "nauka jazdy"
Wybierz sterownik 5F (Elektronika układów informacyjnych) 
Dostęp bezpieczeństwa (20103)
Adaptacje
Wybierz - Car Function Adaptacje Gen 2
-Znajdź submenu - Menu display driving school (ON)
-Znajdź submenu - Menu display driving school over threshold (ON)
Wybierz - Car List Function CAN Gen 2
-Znajdź submenu - Driving school (ON)
-Znajdź submenu - Driving school msg bus (data bus comfort)

Zmiana jednostek wyświetlanej temperatury
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Długie kodowanie
Wybierz Temperature
Wybierz jedna z opcji:
- Celsius degrees
- Fahrenheit degrees

Wyświetlanie na FIS informacji o wyłączeniu cylindra w silnikach Bluemotion
Wybierz sterownik 17 (Zestaw wskaźników)
Dostęp bezpieczeństwa (25327)
Adaptacje
Wybierz Cylinder Deactivation
Zmień na Display